پس از رمان «یک نفر که عضو پینک فلوید نبود»، سیانور نخستین مجموعه داستان کوتاه امید کشتکار است که توسط نشر ناکجا منتشر می‌شود. سیانور شامل هشت داستان با عناوینی چون قالی، گرافیتی در تونل مترو، تلفن همه‌گانی، دیونیسیا، ماهی باران، یک روز معمولی، سیانور و جیغ است.

«حالا رسیده بود به نهمی. همه جا را بوی خون گرفته بود و بوی خون داغ تازه، زده بود توی دماغش. بوی خاک و مرگ می‌آمد. به نهمی که رسید اسلحه را گرفت سمت سر. و از همان لحظه بود که همه چیز تغییر کرد. یا شاید از ثانیه‌ای بعدش. از وقتی که گلوله را چکاند. گلوله بی‌این‌که دیده شود فاصله‌ی کوتاه میان اسلحه تا بدن را طی کرد و رفت توی مغز. نیمی از سر جنازه را سوزاند و مغز را تکه تکه کرد و پاشید به اطراف. و ناگهان افتاد. ابرهای به هم تافته‌ی آسمان انگار آینه شده باشند رنگ خون زمین را گرفتند و به هم پیچیدند...»

سیانور

SKU: 9782366124002
9,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2022 Naakojaaketab.com, All rights reserved