اهالی یکی ار دهکده‌های سوئیس، از گور بر‌می‌خیزند و به خانه‌های خود که از نو ساخته شده‌اند، باز‌می‌گردند. آدل فرزند نا مشروعش را که در زندگی دیگر در روزخانه غرق کرده بود، باز‌می‌یابد؛ معلول راه می‌رود. ظلم و پول ظلم و پول و جنایت دیگر وجود ندارد، بلکه خوشبختی و صلح حکم‌فرما است.رامو سرود دنیایی روستایی و آرمانی و شفاف را سر می‌دهد که زمان در آن غایب است...

شادی در آسمان

€7.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved