نویسندگان بیشماری به زندگی و آثار ویلیام شکسپیر و تأثیر آن در ترویج ادبیات انگلیسی پرداخته‌اند. اما در تئا‌تر معاصر، چهره‌ی شکسپیر به عنوان نمایشنامه‌نویسی که تحت تأثیر قدرت بوده و بر ایدئولوژی آن صحه می‌گذاشت، معرفی گشت. بیشتر نمایشنامه‌نویسان معاصر به بازآفرینی آثار او پرداختند تا در برابر گفتمان ایدئولوژیک در آن‌ها به مخالفت برخیزند. ادوارد باند در این نمایشنامه، شاه لیر شکسپیر را بازآفرینی کرده، و لیر را از خودکامه‌ای بی‌تفاوت، به مبارزی بر ضد قدرت خودکامه‌ی کوردلیا ترسیم می‌کند.

شاه لیر

14,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved