صبح روز یکشنبه‌ای که شیطان در پارک قدم می‌زد، هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که تسلیم شده باشد. اما شیطان سرانجام تسلیم شد و نامش را به‌عنوان شهروندی عادی و با سابقه‌ی سیاسی نامعلوم به ثبت رساند. شب که به خانه برمی‌گشت سر راه دسته‌ای گل خرید و به خانه برد. یلدا در اتاقش نشسته بود و آرایش می کرد. شیطان پنجره ها را بست. خودش را روی صندلی رها کرد. دسته‌ی گل و شناسنامه را روی میز انداخت. بعد آهی کشید و باحسرت گفت که دیگر هیچ فضیحتی نمانده، هیچ رویایی. یلدا خوابیده بود...

شب‌ به‌خیر یوحنا

6,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved