صاحب اين قلم معتقد است كارشناسي۱ فرش دست‌باف با توجه به تفاوت‌هاي ساختاري در انواع آن نيازمند دانش و مهارتي است كه جز با تسلط بر زواياي مختلف و دقايقي ظرافتي كه بر مطالعه در حوزه‌هاي نظير سنت فرهنگ معماري و تاريخ و صد البته ساختارشناسي فرش دستباف متكي است حاصل نمي‌شود. و اين نياز خاصه در كارشناسي و بررسي فرش‌هاي قديمي بيش از بيش احساس مي‌شود و ضرورت مي‌يابد. امروزه كارشناسي فرش دستباف در قالب دانش فرش‌شناسي نيازمند متخصصان و كارشناساني است كه بايد بيش از تعيين محل بافت و قيمت گذاري بدانند و شايد ندانند...

شناخت فرش: برخی مبانی نظری و زیرساخت‌های فکری

€39.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved