صاحب اين قلم معتقد است كارشناسي۱ فرش دست‌باف با توجه به تفاوت‌هاي ساختاري در انواع آن نيازمند دانش و مهارتي است كه جز با تسلط بر زواياي مختلف و دقايقي ظرافتي كه بر مطالعه در حوزه‌هاي نظير سنت فرهنگ معماري و تاريخ و صد البته ساختارشناسي فرش دستباف متكي است حاصل نمي‌شود. و اين نياز خاصه در كارشناسي و بررسي فرش‌هاي قديمي بيش از بيش احساس مي‌شود و ضرورت مي‌يابد. امروزه كارشناسي فرش دستباف در قالب دانش فرش‌شناسي نيازمند متخصصان و كارشناساني است كه بايد بيش از تعيين محل بافت و قيمت گذاري بدانند و شايد ندانند...

شناخت فرش: برخی مبانی نظری و زیرساخت‌های فکری

€39.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved