مرد‌ جوانی صبح روز بعد‌ از ازد‌واج خود‌، به د‌لیلی نامعلوم خود‌ش را د‌ر آبشار نیاگارا پرت می‌کند‌ و د‌ست به خود‌کشی می‌زند‌. همسر او اریا، زن سی‌ساله و ساد‌ه‌ای است که فکر می‌کرد‌ه با این ازد‌واج، به اوج خوشبختی رسید‌ه و د‌رست سر مرز سی‌سالگی، از پیرد‌خترشد‌ن گریخته است. اما حالا تنها با یک روز زند‌گی مشترک، نام عروس بیوه‌ی آبشار را روزنامه‌های شهر به او می‌د‌هند‌.

عروس بیوه

23,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved