از واژه عشق در ادبیات کهن سرزمین ما فراوان استفاده شده است. با این همه، موضوع عشق در فرهنگ اجتماعی ما هم‎چون دیگر پدیده‎های تاریخ زندگی ما هم‎چنان نامکشوف است. در سال‎های اخیر این جا و آن جا کوشش‎هایی در بازخوانی این موضوع به چشم می‌خورد. سعی می‌شود تا مرز خیال با واقعیت آشکارتر گردد و توهم‎زدایی و غبارروبی از فرهنگ قرون آغاز گردد.

اسد سیف در این کتاب مفهوم عشق را در ایران باستان، در اسلام، در بینش عرفانی و نیز در ادبیات معاصر ایران بررسی می‌کند.

در فصل دوم کتاب ادبیات در تبعید از زاویه نگاه به عشق، مورد بررسی قرار گرفته است. البته عشق مقوله‌ای نیست که در صدر دغدغه‌های نویسندگان در تبعید قرار داشته باشد. احساس غربت، جدا افتادگی ، مسئله هویت و تجربه شکست بیش از عشق در رمانها و داستانهای کوتاهی که در تبعید نوشته شدهاند مورد نظر قرار گرفته است.

عشق در ادبیات داستانی ایران در تبعید

€19.00Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved