مردی بود به نام عمونوروز که هر سال عصا زنان به شهر می‌آمد. بیرون دروازه شهر، باغ قشنگی بود که صاحب آن پیرزن سفید موی خوشرویی بود. هرسال روز اول بهار، پیرزن به انتظاررسیدن عمونوروز از اول صبح کارهای مختلفی می‌کرد، ولی بعد که خسته می‌شد، کمی می‌خوابید. عمونوروز می‌آمد و عید را به خانه او می‌آورد و از آنجا به شهر می‌برد. به این ترتیب، پیرزن قصه ما باز هم در این آرزو می‌ماند که عمونوروز را ببیند، جوان شود و همراه او عید را به شهر ببرد.

عمو نوروز

8,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved