غرامت مضاعف داستان مامور بیمه‌ای است که از سر اتفاق به خانه مرگ پا می‌گذارد و در این خانه با زنی آشنا می‌شود و این آشنایی منجر به جنایت و کشتن شوهر زن توسط زن و مامور بیمه می‌شود. نقشه‌ای که مامور بیمه، همراه با خود زن، هم برای تصاحب مبلغ بیمۀ شوهر زن و هم برای تصاحب خود زن اجرا می‌کند. آن‌ها به اتفاق، نقشه پیچیده‌ای برای کشتن شوهر زن می‌کشند و اجرا می‌کنند اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود...

غرامت مضاعف

10,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved