غرور و تعصب بیش از هر چیز داستان عشق الیزابت بنت و آقای دارسی است. رابطه‌ای که در ابتدا از طرف الیزابت با نوعی تنفر و از طرف دارسی با نوعی بی‌تفاوتی آغاز شده است. اما گذشت زمان باعث می‌شود که هر دو متوجه اشتباهاتشان درباره برداشتشان از یکدیگر بشوند و سرانجام با تمام مشکلاتی که به علت شکاف طبقاتی در سر راهشان وجود دارد نام خود را در عاشقانه‌های کلاسیک و البته به لطف جین آستین جاودانه سازند.

(غرور و تعصب (جیبی

23,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved