کتاب غریبه خاطراتی است از رویدادهای واقعی، شکل گرفته در دوره های پر فراز و نشیب زندگی افرادی که گاه در تعیین سرنوشت نویسنده و اطرافیان تأثیر می گذارند و گاه بدون ردپایی، می آیند و می روند.

یادآوری این خاطرات، به این شرط که پیشتر یادداشت هایی راجع به آن نوشته نشده باشد، بسیار دشوار به نظر می رسد، ولی سلینجر از عهده این مهم برآمده و آنچه را در ذهن داشته به رشته تحریر در آورده است.

داستان های کتاب غریبه ، نه زنجیروار و نه به صورت متوالی، که به دلایلی متفاوت به هم وابسته اند، بنابراین هرچند از نظر زمان و تاریخ تعریف، ترتیب دارند و منظم شده اند، ولی ممکن است هیچ ارتباطی با هم، جز به دلیل وجود نامهای مشابه نداشته باشند. اگر همه داستانها با دقت خوانده شوند، خواننده در انتها می تواند خود به آنها نظم لازم را بدهد.

غریبه

€12.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved