حکایت از لب شیرین دهان سیم اندام تفاوتی نکند گر دعاست یا دشنام حریف دوست که از خویشتن خبر دارد شراب صرف محبت نخورده است تمام اگر ملول شوی یا ملالتم گویی اسیرعشق نیندیشد از ملال و ملالم من آن نیم که به جور از مراد بگریزم به آستین نرود مرغ پای بسته به دام مجموعه غزلیات سعدی در دو جلد توسط انتشارات فرهنگان به چاپ رسیده است.

غزلیات سعدی نشر فرهنگان

19,90€Price
  • نویسنده : سعدی

    موضوع : ادبیات فارسی ، شعر

    انتشارات : فرهنگان

    سال انتشار: 1392

    صفحات : 1053