زهرا‭ ‬بیمحابا‭ ‬چادرش‭ ‬را‭ ‬انداخته‭ ‬است‭ ‬كنار‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كلاف‭ ‬آبی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬راه‌آب‭ ‬خانه‭ ‬آقای‭ ‬جليلی‭ ‬سرازير‭ ‬میشود،‭ ‬نگاه‭ ‬میكند. ‬جای‭ ‬سوختگی‭ ‬روی‭ ‬گونه‭ ‬چپش،‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬بزرگی‭ ‬نتوانسته‭ ‬است‭ ‬زيبائی‭ ‬دخترانه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬خراب‭ ‬كند‭.‬ خيلی‭ ‬ساده‭ ‬است. ‬يک‭ ‬دستمال‭ ‬میاندازی‭ ‬روی‭ ‬صورتش‭ ‬و‭ ‬ترتيبش‭ ‬را‭ ‬میدهی.

غوک

12,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved