وقتي‭ ‬پايان‭ ‬يك‭ ‬سخنراني‭ ‬دروغ‭ ‬مي‌تواند‭ ‬كف‭ ‬زدن‭ ‬دروغين‭ ‬حضار‭ ‬باشد،‭ ‬آنهم‭ ‬برابر‭ ‬چشمان‭ ‬ميليونها‭ ‬آدم‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬تلويزيون‭ ‬دارند‭ ‬جلسة‭ ‬سخنراني‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬منتسب‭ ‬كردن‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬يا‭ ‬آن‭ ‬دسته‭ ‬چه‭ ‬معنائي‭ ‬مي‌تواند‭ ‬داشته‭ ‬باشد؟‭ ‬ما‭ ‬غرق‭ ‬در‭ ‬حيرتيم‭. ‬يك‭ ‬حيرت‭ ‬خودساخته‭. ‬و‭ ‬گيج‭. ‬بازي‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬باخته‌ايم‭. ‬از‭ ‬اول‭. ‬يعني‭ ‬از‭ ‬اصل‭ ‬باخته‭ ‬بوديم‭. ‬به‭ ‬كي؟‭ ‬نمي‌دانم‭. ‬به‭ ‬خدا؟‭ ‬به‭ ‬مذهب؟‭ ‬به‭ ‬سياست؟‭ ‬به‭ ‬ايمان؟‭ ‬به‭ ‬عقل؟‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬آدمهاي‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬برمان؟

فراز مسند خورشید

SKU: 9781780831893
€20.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved