«فیل، داستانک‌های فلسفی برتولت برشت» مجموعه‌ای از نوشته‌های کوتاه این نمایش‌نامه‌نویس نام‌دار است. شخصیت واحد داستانک‌های کتاب، آقای کوینر یا آقای ک است و روایت‌های کوتاه کتاب بیشتر جنبه‌ی آموزنده دارد و شکل و شمایل گزین‌گویه‌ها و جملات قصار را به خود می‌گیرد: «خیلی‌ها آرزو دارند در مورد هر موضوعی، خیلی چیزها ابراز کنند، اما شما آرزو کنید تا حد ممکن کم حرف بزنید» یا «آقای ک. یک روز سپس یک هفته، بعد یک ماه انتظار چیزی را کشید. در پایان گفت: یک ماه را به راحتی می‌توانستم انتظار بکشم، ولی یک روز و یک هفته را نه»...

فیل

14,00€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved