اين‌ مجموعه‌ كه‌ از زبان‌ دو آشپز دربار ضحاک به‌ نام‌هاي‌ ارمايل‌ و كرمايل‌ بازگو مي‌شود، داستان‌ زندگی كاوه‌، فريدون‌ و ضحاک است‌.

(قصه‌های شاهنامه ۱ (ضحاک بنده ابليس

5,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved