قصه دروازه بخت داستان دو دختري است كه هر دو از نظر صورت و سيرت با هم متفاوت بودند. يكي زيبا اما بيكاره و بي‌هنر و خودخواه و ديگري زشت و سياسوخته اما كاري و هنرمند و مهربان. مادر علاقة فراواني به دختر زيبا داشت و دختر زشت را براي ريسيدن دوك كنار چاه مي‌فرستاد، يك روز دوك دختر به درون چاه افتاد و مادر او را وادار كرد كه دوك را بياورد. ناچار دختر با سر خود را به چاه انداخت، اما با باغي پرگل و درخت و سبزه روبه رو شد، او در راه هر موجودي را مي‌ديد با مهرباني كمك مي‌كرد، تا اين كه به پيرزن بيماري رسيد. دختر از او مراقبت كرد تا كاملا حالش خوب شد. پيرزن به خاطر مهرباني دختر بعد از شنيدن قصة زندگي وي، او را به در بخت برد و به در گفت كه او را خوشگل و بي‌همتا كند و دوك زرين به او بدهد. در باز شد و هر دو وارد شدند و آرزوهاي دختر برآورده شد، دختر به خانه رسيد و ماجرا را براي مادر و خواهرش گفت. مادر به عمد دختر زيبا را به چاه انداخت و همان موجودات قبلي بر سر راه دختر از او كمك خواستند، اما دختر با بي اعتنايي و خودخواهي رفتار كرد و نتيجة كاملا برعكس گرفت و به يك دختر زشت تبديل گرديد.

قصه‌ی دروازه‌ی بخت

€8.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved