بهرام حیدری: سه‌کتاب منتشره در دهه پنجاه ـ یعنی کتاب‌های «به‌خدا که می‌کُشَم هرکس که کُشتَم»، «لالِی» و «زنده‌پاها و مُرده‌پاها» ـ تا به روز امروز کتاب‌های بالینی چند نسل بوده‌اند و نوشتن مجددشان پس از سپری‌شدگی سالیان چهار دهه و بیش از چهار دهه، طبیعی است که به‌حکم دانش و پختگی و آزادی بیان نامحدود، حاصل را به گسترشی و ژرفائی در مُلازمه روشنائی‌ها و رنگ‌ها و بوهای تازه برساند و نتیجة حجم را نیز به حد تا حدود دوبرابر و بیش از دوبرابر بکشاند…

لالی

€33.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved