بهرام حیدری: سه‌کتاب منتشره در دهه پنجاه ـ یعنی کتاب‌های «به‌خدا که می‌کُشَم هرکس که کُشتَم»، «لالِی» و «زنده‌پاها و مُرده‌پاها» ـ تا به روز امروز کتاب‌های بالینی چند نسل بوده‌اند و نوشتن مجددشان پس از سپری‌شدگی سالیان چهار دهه و بیش از چهار دهه، طبیعی است که به‌حکم دانش و پختگی و آزادی بیان نامحدود، حاصل را به گسترشی و ژرفائی در مُلازمه روشنائی‌ها و رنگ‌ها و بوهای تازه برساند و نتیجة حجم را نیز به حد تا حدود دوبرابر و بیش از دوبرابر بکشاند…

لالی

33,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved