مجموعه داستان مادام X نوشته مهرنوش مزارعی توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است. اين مجموعه شامل هفت داستان با نام‌های يک فيلم خوب، جاده‌ی پشت باغ پرتقال، روزی که برادرم به‌دنيا آمد، آيا می‌شود تمام لکه‌های کثيف را پاک کرد؟، مادام X ، سفر شمال و می‌توانيد نوشين را مجسم کنيد در لحظه‌ای که ...

خانم X زنی است که تصميم می‌گيرد به‌کاری متفاوت با تربيت شخصی و اصول متعارف فرهنگی‌اش دست بزند. او در نخستين مرحله‌های اجرای تصميم، دچار چنان ترديدی می‌شود که هربار، هر امکانی را به‌ بهانه‌ای، پس می‌زند. منتها در آستانه‌ی رسيدن به آن خواسته، عاملی ظاهراً بيرون از ترديدهای او، در اجرای تصميم اخلال می‌کند.

Xمادام

6,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved