گوش کن پسرم، تو سفری در پیش داری و می‌خواهی نامزدت را ببینی اما نمی‌توانی و برمی‌گردی. دختری که دوستش داری دشمنانت از چهار طرف محاصره‌اش کرده اند.دشمن تو نیستند اما هر وقت که تو بخواهی نزدیکش بروی و ببویی‌اش، دشمنت می‌شوند... پسرم، صد افسوس، تو هرگز به نامزدت نمی‌رسی! ولش کنی بهتر است! یک سفر دیگر هم به کشور او می‌روی ولی باز هم بیهوده. نمی‌توانی پیدایش کنی. دخترک افسونت کرده. تصویر مادر خودت یا کسی از نزدیکانت را در او می‌بینی. پسر جان، متاسفانه این طور که پیداست در سفر سوم هم باز دل‌شکسته و اندوه‌بار برمی‌گردی. هر چه داری برای رسیدن به عشقت خرج می‌کنی اما هرگز به آن نمی‌رسی. از همین حالا بدان! عشق تو گم شده و یا اصلا وجود نداشته است...

مار و پله

3,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved