و شکنجه به عناد سیه اش همچو سیه زندان هاش
دمبدم مى فشرد دندان هاش
و طمع هرزه درآ
کرده همه چشمان کور
همچنانى که، حق غیرخورى، گوش کسان ساخته کر
و همه روى جهان کرده سیاه
و تبهکاران مقبول پى سود خود با پیکر اشباع شده
صف بیآراسته اند،
و مددکاران مردود پى سود دگران
با کفى نان به مدد برخاسته اند

مجموعه اشعار خسرو گلسرخی

9,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved