دومین کتاب مشترک دکترهوشنگ نهاوندی و دکتر ایو بوماتی همکار وی در دانشگاه های فرانسه، تحت عنوان "محمدرضا پهلوی، آخرین شاهنشاه" ازسوی انتشارات "پِرَن" در ویترین کتابفروشی ها در فرانسه و آمریکا قرارگرفت.
در آمریکا ترجمه فارسی این کتاب تقریباً همزمان توسط انتشارات شرکت کتاب عرضه شده است.

 دکترنهاوندی و دکتر ایو بوماتی* پس از کتاب قطور"شاه عباس" اکنون به تاریخ معاصرایران و در واقع به کالبد شکافی "انقلاب" اسلامی ایران و نقش عوامل داخلی، خارجی و به ویژه سیاست های اعمال شده از سوی پادشاه وقت ایران و دولتهای پی در پی سال‌های دهه آخر سلطنت محمد رضا شاه پرداخته اند.
شاید بتوان گفت به سبب بیش از پنج دهه حضور دکترهوشنگ نهاوندی در مصادر مختلف امور اداری، دانشگاهی و سیاسی دوران پادشاهی پهلوی دوم، کتاب حاضر را، نگاهی همراه با تلخکامی از درون به نارسائی های دستگاه حکومتی وقت ایران و به ویژه "دخالت های دولت های بیگانه" به امور داخلی این کشور دانست. دکتر نهاوندی در کتابهای متعددی که در دوران اقامت مجدد در فرانسه تالیف و تدوین نموده، بر این اعتقاد پای فشرده است که آنچه که "نا رسائیهای داخلی حکومت در آن دوران" نامیده می شود بدون دشواری چندانی قابل حل و فصل بود و مالاً اجتناب از آنچه که انقلاب نامیده شد ممکن بود، ولی سیاستهای بینالمللی، و احتمالاً کوتاهی پادشاه در رفع و رجوع قاطعانه آنها، روند اصلاح امور را تا وقوع رویدادهای ۵۷ متوقف ساخت و اوضاع به سوی شکست برنامههای نوسازی و بازسازی ایران حرکت کرد.

محمدرضا پهلوی آخرین شاهنشاه

SKU: 9781595844156
€39.00Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved