مدرنیته یعنی چه؟ 

آیا نو شدن و امروزگی است، با جهشی است در تاریخ تمدن انسانی؟ 

گذر از محدودیتهای سنت و تاریخ است، یا گام نهادن به قلمرو حاکمیت انسان؟ 

آیا رویکردی است اخلاقی یا با آزادیهای سیاسی و اجتماعی یکی است؟ 

 

الگویی است فراهم آمده بر اساس بینشی اروپا محور، یا با خرد باوری علمی و ابزاری به یک معنا می‌آید. این کتاب تلاشی است که در اثبات نکته‌ای مهم، پاسخ به این پرسش‌ها ممکن نیست مگر بر اساس نگرشی انتقادی نسبت به مدرنیته. نقادی مدرن، به گفته هگل خود آگاهی مدرنیته است و به قول هیدگر شهامتی عظیم می‌طلبد شجاعت پرسش از روزگار نو.

مدرنیته و اندیشه انتقادی

18,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved