امروز یک نامه دریافت کردم یک نامه ی رسمی آن جاست روی میزم می توانید بخوانیدش نامه ی اعاده ی حیثیت توماس است، نامه ی بی گناهی اش هیچ وقت شک نداشتم که او بی گناه است آن ها برام نوشته اند:" شوهرتان بی گناه بود او را اشتباهی کشتیم. ما آدم های زیادی را اشتباهی کشته ایم. اما حالا، همه چیزسرو سامان گرفته است ما پوزش می خواهیم و قول می دهیم که دیگر چنین اشتباه هایی تکرارنشود." آن ها می کشند و اعاده ی حیثیت می کنند آن ها معذرت می خواهند، ولی توماس مرده! می توانند دوباره او را زنده کنند؟ می توانند آن شبی را پاک کنند که همه ی موها م سفید شد، شبی که دیوانه شدم؟

مدرک

SKU: 9789641912262
€15.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved