امروز یک نامه دریافت کردم یک نامه ی رسمی آن جاست روی میزم می توانید بخوانیدش نامه ی اعاده ی حیثیت توماس است، نامه ی بی گناهی اش هیچ وقت شک نداشتم که او بی گناه است آن ها برام نوشته اند:" شوهرتان بی گناه بود او را اشتباهی کشتیم. ما آدم های زیادی را اشتباهی کشته ایم. اما حالا، همه چیزسرو سامان گرفته است ما پوزش می خواهیم و قول می دهیم که دیگر چنین اشتباه هایی تکرارنشود." آن ها می کشند و اعاده ی حیثیت می کنند آن ها معذرت می خواهند، ولی توماس مرده! می توانند دوباره او را زنده کنند؟ می توانند آن شبی را پاک کنند که همه ی موها م سفید شد، شبی که دیوانه شدم؟

مدرک

SKU: 9789641912262
15,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved