می‌خواهم بر ضد کمپانی تنباکوی براون‌اند ویلیامسون، تولید کننده‌ی سیگارهای پالمال، اقامه‌ی دعوی کنم و برای غرامت یک میلیارد چوق درخواست کنم. از دوازده سالگی که کشیدن سیگار را شروع کردم، هرگز سیگاری جز پالمال بدون فیلتر روشن نکردم، آن هم آتیش به آتیش. و چندین سال است پاکت براون‌اند ویلیامسون درست روی پاکت خود به من قول داده است که مرا بکشد. اما من حالا هشتاد و دو سال دارم. واقعا ممنونم. دروغ گوهای کثیف.

مردی بدون وطن

6,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved