می‌خواهم بر ضد کمپانی تنباکوی براون‌اند ویلیامسون، تولید کننده‌ی سیگارهای پالمال، اقامه‌ی دعوی کنم و برای غرامت یک میلیارد چوق درخواست کنم. از دوازده سالگی که کشیدن سیگار را شروع کردم، هرگز سیگاری جز پالمال بدون فیلتر روشن نکردم، آن هم آتیش به آتیش. و چندین سال است پاکت براون‌اند ویلیامسون درست روی پاکت خود به من قول داده است که مرا بکشد. اما من حالا هشتاد و دو سال دارم. واقعا ممنونم. دروغ گوهای کثیف.

مردی بدون وطن

€6.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved