و مردی بدان اقتدار - مردی که قلبش از سنگ بود - همچنان که نسبت به این حکمفرمای پراقتدارتر از خویش، احساس اطاعت می کرد، به رضا و رغبت دیدگان خود را برهم نهاد، لبان خود را برهم فشرد و تامل نکرد تا به سان دیگر محکومین به مرگ، برای مردن به کمک بشتابند. و مغرور و بی مقاومت ناپذیر خود را به زندانبان بزرگ واگذاشت. زن همین که پایان آخرین لحظات را دریافت، کنار میز زانو زد. دو دستش را روی میز بر توماری که نوشته بود نهاد و زیر لب به دعا درآمد...

مردی که قلبش از سنگ بود

12,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved