شخص مرده به شیوه معمول مردگان دراز به دراز افتاده، جسم بی‌جانش در بالشتک‌های نرم تابوت فرورفته و بالش هم آرامگاه ابدی سرش شده‌ بود. پیشانی زردش به شیوه مردگان ورقلنبیده بود و بینی برآمده‌اش مثل این بود که روی لب بالایی فشار می‌آورد...

علاوه بر این، شماتت و هشدار به زندگان هم از وجناتش خوانده می‌شد. این هشدار به نظر پیتر ایوانیچ نابجا می‌آمد و دست کم به او مربوط نمی‌شد. دلش به تشویش افتاد و برای همین یک بار دیگر شتابان صلیب کشید و از در بیرون رفت...

مرگ ایوان ایلیچ

€10.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved