شخص مرده به شیوه معمول مردگان دراز به دراز افتاده، جسم بی‌جانش در بالشتک‌های نرم تابوت فرورفته و بالش هم آرامگاه ابدی سرش شده‌ بود. پیشانی زردش به شیوه مردگان ورقلنبیده بود و بینی برآمده‌اش مثل این بود که روی لب بالایی فشار می‌آورد...

علاوه بر این، شماتت و هشدار به زندگان هم از وجناتش خوانده می‌شد. این هشدار به نظر پیتر ایوانیچ نابجا می‌آمد و دست کم به او مربوط نمی‌شد. دلش به تشویش افتاد و برای همین یک بار دیگر شتابان صلیب کشید و از در بیرون رفت...

مرگ ایوان ایلیچ

10,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved