در داستان حاضر از دهكده‌ي سنت فياكر، خبر وقوع قتلي به پليس پاريس گزارش مي‌شود كه هنوز به وقوع نپيوسته است. پس از شنيدن اين خبر،مگره- بازپرس پليس- به دهكده‌ي سنت فياكر- كه زادگاه مادري‌اش است- بازمي‌گردد. قتل در همان ساعت در كليسا انجام مي‌شود. مگره به دنبال قاتل مي‌گردد و سرانجام مي‌تواند كاغذي را در ميان انجيل متوفي بيابد، از آن پس، تحقيقات آغاز مي‌شود و قاتل به دام مي‌افتد.

مرگ مرموز در کلیسا

€12.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved