در متونی که در این اثر ارائه می شود، دین و مدرنیته، دین و تشخص، دین و هنر، روش شناسی دین و ...، گئورگ زیمل دین را قلمرو معینی از واقعیت، مانند حکومت یا اقتصاد، نمی شمرد؛ بلکه او آن را نگرش یا دیدگاه  - شیوه نگریستنی به جهان چونان کل -  تلقی می کند. معهذا او دین را به مجموعه ای از احساسات سوبژکتیو که فقط درون فرد روی می دهد تقلیل نمی دهد؛ از نظر او دین، مانند هنر، قلمرو سومی را برمی سازد، که میان سوژه و آبژه وجود دارد.

(مقالاتی درباره دین (فلسفه و جامعه‌شناسی دین

€11.90Price
 • نام اصلی: Essays on Religion (Monograph Series (Society for the Scientific Study of Religion)

  نویسنده: گئورگ زیمل

  مترجم: شهناز مسمی‌‌پرست

  ناشر: نشر ثالث

  جامعه‌شناسی

  ادبیات انگلیسی

  تاریخ انتشار: ۱۳۹۲

  ۳۲۰ صفحه

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved