این کتاب که در امتداد انتشار دوازده مجموعه تصحیح و پژوهش متون دوران سلطنت قاجار منتشر شده تنها وجه اشتراکش با اکثر آثار قبلی نگارنده، شخص ناصرالدین‌شاه است. از این‌رو در سه بخش «اشاره‌ای به سیر نقاشی ایرانی از دیرباز تا نقاشی ناصرالدین‌شاه»، «نقاشی‌های ناصرالدین‌شاه» و «نقاشی‌هایی که ناصرالدین‌شاه از دیگران کشید» تنظیم شده است.

ناصرالدین شاه قاجار و نقاشی

19,90€Price
 • نویسنده: فاطمه قاضیها

  ناشر: نشر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

  نقاشی

  ادبیات فارسی

  تاریخ انتشار:‌ ۱۳۹۴

  ۳۷۰ صفحه

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved