نمایشنامه«نامه ای به اورست»، بر اساس این واقعه بنا گذاشته شده: اورست ، پسر آگاممنون - پادشاه میکِنِه یا آرگوس- و کلیتمنسترا ، مادرش را به همراه معشوقش- اگیستوس - را می کشد و انتقام قتل پدر به دست آنها را می گیرد. کسی که در این بین به اورست یاری می رساند و ترغیبش می کند، الکترا – خواهر او- است..

نامه‌ای به اورست و کوچه‌های تبس

8,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved