موضوع این کتاب، واکاوی فلسفی روان پزشکی اجتماعی و بررسی بیماری‌های روانی همچون: عقده ادیب، کاپیتالیسم و اسکیزوفرنی از جنبه‌های اجتماعی است. کتاب حاضر که هشتمین مجلّد از مجموعة «دفترهای فلسفه» است، با هدف ایجاد گفت‌و‌گویی در درون فلسفه با روان کاوی تدوین شده و مشتمل بر چهار نشست و چهار سمینار است. چهار متن نخست، نشست‌هایی هستند که «مایکل هارت»، فیلسوف آمریکایی در دانشگاه «دوک» برگزار کرده است. در این نشست‌ها کتاب «ضدادیب» و «هزار فلات» برگزار کرده است. نقطة اتّصال تمامی نشست‌ها و سمینارهای این کتاب، خط مورّب و نا‌به هنگام اسکیزوفرنی بر خطوط هژمونیک نظری و انضمامی حال حاضر است. در دو سمینار اوّل به صورت اختصاصی به اسکیزو، اسکیزوکاوی و کاپیتالیسم اشاره شده و وضعیت انقلابی اسکیزو شرح داده شده است. سمینار سوم، تدقیق وضعیت روان کاوی «لکانی» است. «دلوز» در این سمینار نشان می‌دهد که روان کاوی به صراحت، وام دار اندیشة «می‌اندیشم، پس هستم» دکارتی است. بن مایه‌های سمینار انتهایی شرح و بسط دقیق مفهوم هستی و مفاهیم مشتق از آن، همچون: جوهر و ذات، عطف به تک معنایی‌ها، چندمعنایی‌ها و قیاس‌ها است.

نام‌های تاریخ و نه نام پدر

SKU: 9786005625912
12,90€Price
 • نویسنده: ژیل دلوز، مایکل هارت

  مترجم: زهره اکبری، پیمان غلامی

  ناشر: نشر رخداد نو

  فلسفه

  ادبیات فرانسوی

  تاریخ انتشار: ۱۳۹۱

  ۲۱۴ صفحه

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved