چاقويي از ضامنش بيرون آمد. بورن فوراً با حركتي شديد دستش را پايين آورد و پسره را زد، صاف توي شكمش، درست به هدف. پسر كه چاقو شكمش را مي‌دريد، ناله كرد. شكم را با دست راست گرفت و آرام بر زمين افتاد. گفت چرا مي‌زني؟ هفت‌تيرم كه گلوله ندارد...

ناپیدا

€15.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved