کتاب «نظام اشیا» اثری است که «ژان بودریار» جامعه‌شناس، فیلسوف و نظریه‌پرداز پسامدرنیته و پساساختارگرایی فرانسوی در حوزه مصرف و فرهنگ نوشته است. نویسنده کتاب «جامعه‌شناسی مصرفی» در اثر دیگرش با عنوان «نظام اشیا» همچنان بحث فرهنگ مصرفی جامعه را بررسی و نمود پدیده‌های فرهنگی مانند مدگرایی، مصرف کالاهای مصرفی، مصرف کالاهای لوکس را در کلیت خود ارزیابی می‌کند.

«بودریار» در راستای روند فکری‌اش در این کتاب یک نگاه جامعه‌‌شناختی و سیاسی دارد. علاوه بر این باید گفت که نظریه‌های مطرح شده در کتاب‌های «جامعه‌شناسی مصرفی» و «نظام اشیا» یک نظریه جدید در حوزه مصرف و فرهنگ است. نویسنده در کتاب «نظام اشیا» تلاش می‌کند نظام جدید مصرف را در ارتباط با رمز‌ها و نشانه‌ها تحلیل کند. در نظر او بت‌واره شدن زندگی در سایه نظام سرمایه‌داری به اشیا، ماهیتی نمادین می‌دهد.

نظام اشیا

17,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved