رمان شكلی از ادبیات داستانی است كه در ادبیات كهن ما سابقه ندارد و از حدود یک قرن پیش به این سو به ادبیات فارسی راه پیدا كرده است. با این همه، رمان، امروزه جزء پرطرفدارترین انواع ادبی در كشور ما است. فهم كامل تكنیك‌های رمان، با آگاهی از شالوده‌های نظری آن میسر می‌شود. در كتاب حاضر مبانی نظری رمان برای خوانندگان بازگو می‌شود. این كه رمان چیست و چه تفاوتی با داستان بلند دارد؟ نخستین رمان‌ها از چه زمانی به قلم كدام نویسندگان نوشته شدند؟ رمان رئالیستی چیست؟چه رمانی را با كدام ویژگی‌هایی دارد؟ از جمله سوالاتی است كه در كتاب به آن‌ها پاسخ داده شده است. در فصل‌های مختلف كتاب، نظریه‌های رمان (از زمان پیدایش رمان در قرن هجدهم تا دوره‌ی معاصر) به تفصیل و با اشاره به مشهورترین رمان‌های نویسندگان جهان، توضیح داده می‌شوند. در این توضیحات هم فنون نگارش رمان بررسی و هم اصطلاحات ادبی رایج درباره‌ی رمان شرح داده می‌شوند.

نظریه‌های رمان: از رئالیسم تا پسامدرنیسم

15,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved