نقل چندين داستان با مضامين فرهنگی و اجتماعی است. در اين نوشتار سعی شده است در قالب چند داستان كه مربوط به محيط یک مدرسه، محيط يک خانواده و محيط‌های كوچک شهری است، اوضاع فرهنگی و اجتماعی حاكم بر كشور ايران در زمان تدوين اين داستان‌ها منعكس شود و نوع تفكر و رفتار مردم آن زمان از اقشار خاص جامعه معرفی گردد. قهرمان‌های نويسنده، مدير يک مدرسه، دانش‌آموزان آن، برخی از مأموران دولتی، برخی از نظاميان لشگری، برخی از افراد يک محله و كوچه و اعضای يک خانواده هستند كه دارای ديدگاه‌های مختلف هستند و هر يک از آن‌ها فكر و رفتار خاصی از خود نشان میدهند كه از نظر نگارنده برخی از اين افكار و رفتار غيرقابل قبول و برخی قابل قبول است.

نفرین زمین

18,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved