خیلی ها معتقدند که بستن چمدان مستلزم تمرین است و کاری است درست مثل آواز خواندن و دعا کردن که هرکسی آن را یاد می‌گیرد. ما، نه تمرین داشتیم نه چمدان. وقتی پدرم می‌بایست در خط مقدم جبهه به سربازان رومانی می‌پیوست چیزی برای جمع کردن نداشت، یک سرباز به خاطر یونیفورم سربازیش وسایل مورد نیازش را دریافت می‌کرد. ما برای چمدان بستن دلیل دیگیری غیر از این که در این سرمای سخت زمستانی باید به جای دوری می‌رفتیم، نداشتیم. وقتی واقعیت را ندانی و کاری را بی‌مقدمه انجام دهی، اشتباه ضروری می‌شود و ضرورت، تنها واقعیت موجود. زیرا این تنها چیزی است که فرد دارد....

نفس‌بریده

14,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved