این کتاب بخش نخست از سه گانه‌ای درباره اندیشه‌های مارتین هایدگر است که شرح کاملی از آثار فلسفی او در نخستین دوره کار فکری‌اش را در بر می‌گیرند. بخش اصلی کتاب توضیح مطالب هایدگر هستی و زمان است که در سال ۱۹۲۷ منتشر شد و از نظر بسیاری ناقدان و نویسندگان یکی از مهم‌ترین آثار فلسفی سده بیستم به شمار می‌رود.

کتاب حاضر با زندگینامه مفصل و فهرست دقیق آثار و درسهای هایدگر همراه است. نشر مرکز هم زمان با این کتاب بخش دوم از سه گانه را با عنوان هایدگر و تاریخ هستی منتشر کرده است.

هایدگر و پرسش بنیادین

29,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved