روزها مانند ظروفي هستند که محتوا و هويت هر ظرف، کيفيت و سرنوشت ظرف بعدي را تعيين مي‌کند. از طرفي هر رزوي که از بامداد آغاز ‌مي‌شود، هويت و استقلال همان روز را دارد و مي‌توان فارغ از تاثير روزهاي قبل و نگراني از آينده، ان روز را نيز مستقل و کاملا جدا از گذشته و آينده طراحي و برنامه‌ريزي نمود. و براي آن‌ روز دلي پرشور و پرانگيزه داشت.

هر روز برای همان روز

SKU: 9786003280059
€25.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved