مهدی غبرایی درباره ترجمه‌های آثار رحیمی گفته است عتیق رحیمی نویسنده افغان کتاب‌هایی را به فارسی نوشته که به انگلیسی ترجمه شده‌اند و حالا غبرایی آن‌ها را از انگلیسی به فارسی برگردانده است. او می گوید: با توجه به این‌که برخی از این آثار به فارسی دَری نوشته شده بود ناشر تصمیم گرفت این آثار به فارسی رایج در ایران ترجمه شود، زیرا بعضی مفاهیم فارسی دری در ایران فهمیده نمی‌شود. او با اشاره به احترام قلبی‌ به ملت افغان و لهجه، گویش یا زبان شیرین دری، درباره عنوان این رمان‌، که در اصل «هزار اتاق خواب و اختناق» بوده است گفت: کتاب «هزارتوی خواب و هراس» در نسخه انگلیسی «A thousand rooms of dream and fear» ترجمه شده است. خود عتیق رحیمی در کتابش توضیح داده که A thousand rooms در زبان افغان‌ها معادل هزارتو است، وقتی مترجم انگلیسی به جای «اختناق»، Fear ترجمه کرده، من چرا نتوانم «هراس» بنویسم؟

هزارتوی خواب و هراس

SKU: 9786004050418
14,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved