...شب‌ها لیلا در تختِ خود دراز می‌کشید و برق‌های ناگهانیِ سفیدرنگی که از پنجره‌اش معلوم می‌شد را نگاه می‌کرد. به صدای رگبارِ مسلسل‌ها گوش‌ می‌داد و تعدادِ موشک‌هایی را می‌شمرد که زوزه‌کشان از روی خانه‌شان گذشته با موجِ خود گچ‌های سقفِ اتاق را روی سرش می‌پاشیدند. بعضی شب‌ها نورِ آتشِ موشک‌ها به‌قدری زیاد بود که می‌توانستی با آن کتاب بخوانی و خواب هرگز نمی‌آمد و اگر هم می‌آمد رؤیاهای لیلا سراسر آتش و اعضای بدنِ جدا شده و ناله زخمی‌ها بود.

هزار خورشید تابان

22,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved