چشم: پنجره‌ی روح، مرکز زیبایی رخسار، نقطه‌ای که در آن هویت فرد متمرکز است؛ اما در عین حال وسیله‌ی بینایی که باید بدون وقفه شسته و خیس گردد و با مقداری مایع ويژه نمک‌آلود خوب نگهداری شود. نگاه، این بزرگ‌ترین و ستایش انگیزترین چیزی که انسان داراست، بدین گونه منظما با حرکتی مکانیکی قطع می‌گردد؛ همچون شیشه‌ی اتومبیل که به وسیله برف‌پاک‌کن شسته شود. وانگهی امروز می‌توان سرعت و حرکت برف‌پاک‌کن را به گونه‌ای تنظیم کرد که هر ده ثانیه قطع شود، آنچه تقریبا ضرباهنگ پلک است

هویت

€13.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved