نویسنده در معرفی این فیلم‌نامه و شخصیت اصلی آن می‌گوید: ورا باکستر زنی است تباه شده، و در بند وفا گرفتار موردی است مبتلا به یاس. آن چه برای من یا برای تمام ما زن‌ها مسلم است این است چنین موردی وجود دارد. زنی با کشش درونی خلل‌ناپذیر برای زندگی زناشویی، و وفاداری، و در همین راه تباه می‌شود. آن چه از وراباکستر می‌دانم این است که هستی‌اش جلوه‌های کاملا اعتمادبرانگیزی دارد، و معمولی، در حدی که می‌توان یک زن یا مادر کامل به حسابش آورد، آن هم با احتساب تمام مرزبندی‌ها. زنی که هراسانم می‌کند همین وراباکستر است، همین زنی که علیل عشق است. میلیون میلیون آدم این چنینی در سراسر جهان وجود دارد، برآمده از اعصار دور، ول شده در زمانه‌ی ما.

ورا باکستر

€9.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved