نویسنده در معرفی این فیلم‌نامه و شخصیت اصلی آن می‌گوید: ورا باکستر زنی است تباه شده، و در بند وفا گرفتار موردی است مبتلا به یاس. آن چه برای من یا برای تمام ما زن‌ها مسلم است این است چنین موردی وجود دارد. زنی با کشش درونی خلل‌ناپذیر برای زندگی زناشویی، و وفاداری، و در همین راه تباه می‌شود. آن چه از وراباکستر می‌دانم این است که هستی‌اش جلوه‌های کاملا اعتمادبرانگیزی دارد، و معمولی، در حدی که می‌توان یک زن یا مادر کامل به حسابش آورد، آن هم با احتساب تمام مرزبندی‌ها. زنی که هراسانم می‌کند همین وراباکستر است، همین زنی که علیل عشق است. میلیون میلیون آدم این چنینی در سراسر جهان وجود دارد، برآمده از اعصار دور، ول شده در زمانه‌ی ما.

ورا باکستر

9,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved