«عطر سپید شانه‌های نیمه‌برهنه‌اش از بالای کوه دز خیز برمی‌دارد. در آسمان لاجوردی بامیان، نوک قله‌های بابا پخش می‌شود. روی برگ‌های سبز و پر شبنم سپیدار خُشکک، بوسه می‌نشاند. خوشه‌های گندم دست در گردن یکدیگر به پیشواز ۱۳۴۶ می‌رقصند. از صدای برآمدن نی بریده از نیستان، زنان و مردان قریه دست به آسمان بالا می‌برند. ناله‌ی نی‌نواز به صحنه‌ی نزدیک شدن زلیخا به یوسف می‌رسد. از بامداد آن روز تا شامگاه امروز، نَی می‌ماند و یک دنیا کشمکش و گفتگو؛ کشمش با خود و طبیعت، و گفتگو با خدا و انسان.»

ویران‌شهر

10,00€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved