«ده نفر به جزیره نیگر به شگردهای مختلف به وسیله نامه دعوت می‌شوند، دعوت شدگان از قشرهای مختلف اجتماعی هستند. قاضی، دکتر، ژنرال، پرستار، خدمتکارف کاپیتان، ماجراجو، پلیس و خدمتکار دعوت شدگانی هستند که هیچ تناسب و اشتراکی با هم ندارند ولی از نظر آقای آون که میزبان آنان می‌باشد آن‌ها همه در یک چیز مشترک هستند و آن... هنوز چند ساعت از ورود میهمانان نگذشته که گرامافونی حقیقت این گردهمایی را برای آنان روشن می‌کند، شخص ناشناس از گرامافون تک تک آن‌ها را به جنایت محکوم می‌کند و حتی تاریخ و نام مقتولین را هم بازگو می‌کند از این لحظه است که اضطراب و نگرانی بر وجود تک تک میهمانان مستولی می‌شود و هنوز چند لحظه‌ایی از این ماجرا نگذشته بود که...

و آنگاه دیگر هیچ

9,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved