در کتاب حاضر که گزیده ای از شاهنامه است و اختصاصا به زندگی و کردارهای رستم می پردازد، با اثری حماسی به روایت فردوسی سروکار داریم. در این داستان رستم در مقام قهرمان حماسه ی ایرانی به شخصیتی که از نوع انسان است و از نظرمرتبه برتر از دیگر انسان هاست اما از جهت توان دخالت در قوانین طبیعت (سحر و جادو و جنگ افزارهای سحرآمیز) نسبت به دیگران برتری ندارد، گرچه در موارد معدودی از این اصل مربوط به قهرمان حماسی عدول می کند.

پهلوان جهان

SKU: 9789643636715
33,90€Price