كتاب نمايش نامه‌ای در سه پرده است. ژاک و اربابش در سفری هستند كه مقصد اين سفر معلوم نيست و به گفته‌ای استعاره از سفر زندگی می‌باشد. در اين سفر ژاک و اربابش از ماجراهای عاشقانه خود و خيانت‌های همراه با اين عشق‌ها سخن می‌گويند. ژاک كه با ژوستين معشوقه دوستش هم‌بستر شده و اربابش نيز به همين شيوه مورد خيانت صميمی‌ترين دوستش قرار گرفته است. در طول راه، آن‌ها وارد مهمان‌خانه‌ای می‌شوند كه ماركيز زن مهمان‌خانه‌دار نيز از ماجرای عشق نافرجام و انتقامش صحبت می‌كند.

ژاک و اربابش

11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved