کلود ولگرد شامل دو داستان کلود ولگرد و زندان بی‌ستر می‌باشد که نویسنده، از زبان دو زندانی محکوم به اعدام به دریچه زندگی، مرگ، سهم اجتماع و تربیت در گناه آلود کردن افراد و حقوق یک زندانی می پردازد و به طور عام اعدام اشخاصی این چنینی را زیر سوال می برد.

کلود ولگرد

€11.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved