کوسن با پارچه ی مخمل و تکنیکِ چاپ، پر شده با بالشتکِ پشمی
طول و عرض... ۴۸×۲۲ سانتیمتر

کوسن با طرح های سنتی

SKU: 1001
29,90€Price
طرح های دیگر را انتخاب کنید