کتاب کوچه شامپیونه، شامل بیست داستان در شش فصل تحت عنوان‌ پشت دیوار بلند مه، پاییز، برگریزان، شبانه‌ها، وداع با جهان مردگان، برگ‌های مرده و وداع با پاریس است. نویسنده در فصل پشت دیوار بلند مه، در هردو داستان‌ اسکله و جاده، فضایی بومی را توصیف کرده است. از ویژگی‌های این فصل یکی استفاده از عبارات و واژه‌های گیلگی است که به غنای اثر افزوده است. در فصل دوم پاییز، برگریزان، پنج داستان به نام‌های شیدا، قدسی‌خانم به خانه برنمی‌گردد، اورژانس، هتل بل‌ویل و در محاق ارائه شده است. داستان‌های این فصل به زندگی شخصیت‌های ایرانی در کشور فرانسه می‌پردازد و رویدادها نیز اغلب در شهر پاریس می‌گذرند. فصل سوم شبانه‌ها، هفت داستان را دربرگرفته است به نام‌های، ملاقات، انتظار، مفقودالاثر، فاخته، خورشید کوچک ما، شبح و بازداشتی. فضای داستان‌های این فصل، فضای دهه ۶۰ است و به زندانیان سیاسی در زندان‌های حکومت اسلامی می‌پردازد. در فصل وداع با جهان مردگان، سه داستان معبد، درخت و رقص در مهتاب، فضایی افسانه‌ای، اسطوره‌ای دارند. فصل برگ‌های مرده با دو داستان کوچه شامپیونه و پرلاشز، توصیف دقیقی است از لحظات و دقایقی که هدایت در منزل آخر خود در پاریس گذرانده بود و بالاخره فصل وداع با پاریس تنها شامل یک داستان بلند به نام ژولیا روسو می‌شود.

کوچه شامپیونه

€22.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved